VILKĂ…R OG BETINGELSER FOR DELTAGELSE I ADVENT KALENDER KONKURRENCEN

Arrangør:

Konkurrencen arrangeres af Snackpilot. Konkurrencen er ikke tilknyttet tredjeparter på nogen måde og er på ingen måde sponsoreret, støttet eller organiseret af tredjeparter.

Adgangsbetingelser:

Personer, der bor i Europa og er mindst 18 år gamle, er berettigede til at deltage. Medarbejdere hos arrangøren og deres pårørende er udelukket fra at deltage.

Deltagelsesperiode:

Konkurrencen begynder den 12.08.23 og slutter den 30.11.23.

SĂĄdan deltager du:

Køb af en adventskalender i deltageperioden giver dig ret til at deltage i konkurrencen. I tre adventskalendere vil der være skjult et gyldent billet, der repræsenterer præmien.

Præmier og præmieuddeling:

Der er tre præmier, og der er én vinder for hver præmie:
  • En Fiat 500 Hybrid (skal afhentes og overføres af vinderen i Waldshut-Tiengen; hvis vinderen bor i udlandet, skal de arrangere overførsel til udlandet)
  • En PlayStation 5
  • En Nintendo Switch. Udbetaling af præmierne, ombytning eller overførsel til tredjeparter er udelukket.

Udpegelse af vindere:

Vinderne er dem, der finder de gyldne billetter i adventskalendere. Vinderen skal senest den 31.01.24 kontakte arrangøren for at kræve præmien.

Vindererklæring:

I vindererklæringen accepterer vinderen at give operatøren passende foto-/videomateriale, der viser vinderen med præmien. Derudover giver vinderen operatøren tilladelse til at bruge dette materiale.

Databeskyttelse:

Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne, at deres personlige data opbevares og behandles med henblik på gennemførelse og behandling af konkurrencen. For flere detaljer henvises til privatlivspolitikken på snackpilot.com.

Ansvarsfraskrivelse:

Arrangøren er ikke ansvarlig for skader forårsaget af fejl, forsinkelser eller afbrydelser i transmissionen, funktionsfejl i teknisk udstyr og tjenester, forkert indhold, tab eller sletning af data, vira eller på nogen anden måde under deltagelse i konkurrencen, medmindre sådanne skader er forsætligt eller groft uagtsomt forårsaget af arrangøren (dets organer, medarbejdere eller stedfortrædere).

Afsluttende bestemmelser:

Retlige skridt er udelukket. Hvis individuelle bestemmelser i disse deltagerbetingelser er eller bliver ugyldige, påvirker det ikke gyldigheden af de øvrige deltagerbetingelser. Tysk lov gælder. Forbehold for ændringer og fejl.

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål om konkurrencen, bedes du kontakte os via e-mail på support@snackpilot.com.